Logo

DOKUMENTI

Dabasgāzes pārvades sistēma Inčukalna pazemes gāzes krātuve
Lietošanas noteikumi Lietošanas noteikumi
Pielikumi Pielikumi
Piekļuves pieteikums Piekļuves pieteikums
Tipveida līgums Tipveida līgums

 

TARIFI

Pārvade:
Pārrobežu pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifs - 1,94 EUR/tūkst nm3 x 100 km (bez PVN)
Pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifs Latvijas lietotāju apgādei - 15,89 EUR/tūkst nm3 (bez PVN)

Uzglabāšana:
Iesūknēšanas pakalpojuma bāzes tarifs - 5,28 EUR/tūkst nm3 (bez PVN)
Glabāšanas pakalpojuma bāzes tarifs - 10,52 EUR/tūkst nm3 sezonā (bez PVN)
Izņemšanas pakalpojuma bāzes tarifs - 0,04 EUR/tūkst nm3 (bez PVN)

 

STANDARTA APSTĀKĻI

Dabasgāzes apjomi noteikti standarta apstākļos: t=+20°C un P=101,325 kPa.

 

TEHNISKI IESPĒJAMIE MAKSIMĀLIE UN MINIMĀLIE PARAMETRI

Tehniski iespējamais minimālais un maksimālais pārvades gāzesvadu spiediens:

Gāzesvadi Minimālais darba
spiediens, bar
Maksimālais darba
spiediens, bar
Izborska – Inčukalna PGK 25 47
Valdaja – Pleskava – Rīga 25 47
Rīga – Inčukalna PGK I līnija 25 40
Rīga – Inčukalna PGK II līnija 25 40
Rīga – Paņeveža 25 40
Rīga – Viļņa* - -
Vireši – Tallina 25 45

* Gāzesvads kopš 2015. gada 21. augusta vairs nav pārvades sistēmā

Tehniski iespējamais spiediens dabasgāzes iesūknēšanai un izņemšanai no krātuves:

Gads Sezona Minimālais darba
spiediens, bar
Maksimālais darba
spiediens, bar
2015/2016 Izņemšana 27 40
2016 Iesūknēšana 27 37

 

Minimālais dabasgāzes apjoms, par kuru pretendents var iesniegt
krātuves operatoram piekļuves pieprasījumu, ir 2 000 000 m3DABASGĀZES KVALITĀTES PRASĪBAS UN KONTROLE

Saite: Dabasgāzes pieņemšanas – nodošanas un kvalitātes noteikšanas vietas
Saite: Kvalitātes noteikšanai izmantotie tehniskie standarti un prasības

AS "Latvijas Gāze"
Pakalpojumi
Publiskais reģistrs
Jaunumi
Kontaktinformācija
Jaunumi
Dabasgāzes parametri (2017-02-01)

Dabasgāzes siltumspēja 2017.gadā

Lasīt vairāk